Här är hotellet som vi samlas på och har som "bas" under helgens övningar.

Mittemot hotellet ligger Skantzsjön, en liten stilla sjö med bryggor, buskar och skog runt. Någon sandstrand kan vi inte erbjuda.

Här fotas ofta bal- och brudpar

Hundra meter från hotellet finns hembygdsgården med bl a skolmuseum

Bakom hotellet finns ett naturreservat med relativt orörd natur, vatten och forsar...

Åt båda hållen från hotellet finns fina slussar med broar, slussvaktarstugor och allt som hör därtill.

Jeanette från en träff i Hallsta 2005

Kanske ligger veteranbåtarna vid bryggan.

Snart kommer lite bilder från inomhusmiljön också...